GARDEN

Lepo uredjena dvorišta i parkovi zahtevaju svakodnevno zalivanje travnatih površina tokom celog leta.

U tu svrhu nudimo automatske sisteme koji se postavljaju u zemlju tako da se ne vide i ne smetaju prilikom košenja trave ili korišćenje dvorišta za bilo koje namene.

Prednost je i to što se zalivanje vrši noću kada se dvorište ne koristi.

Ukoliko nema dovoljno prirodnih padavina, potrebno je obaviti navodnjavanje. 

Navodnjavanje u holtikulturi podrazumeva različite načine apliciranja vode, od mikronavodnjavanja do sistema navodnjavanja kap po kap, u zavisnosti od potreba različitih sadnica. ovde se posebno mora voditi računa i o mogućem prekomrnom prskanju na zgrade, pešačke staze i trotoare. 

IZDVAJAMO IZ PONUDE

Lakat spojnica sa spoljnim navojem
Lakat spojnica za antitorziono crevo
Antitorziono crevo
Programator sa spoljašnju ugradnju Elite
Plastični šaht PCZ
Rotirajući rasprškivač S075

Kompletnu ponudu možete pronaći u našem katalogu:

+381 65 63 000 63

+381 36 823 110