VOĆARSTVO

Ključni faktor koji odvaja uspešne voćare od onih manje uspešnih je posedovanje sistema za navodnjavanje i fertirigaciju.

Sistem za navodnjavanje se podrazumeva u novim zasadima voća pošto je gusta sadnja postala gotovo uobičajena.

Najčešće padavine ne zadovoljavaju potrebe stabala za vodom, zato je navodnjavanje voćnjaka potrebno radi optimalnog snabdevanja voćaka za vodom, te za postizanje visokih prinosa plodova dobrog kvaliteta.

Samo pravilno planiranje navodnjavanja i fertirigacije svakodnevno obezbeđuje voćki dostupnost vode i đubriva, što optimizuje rast.

Potrebno je obezbediti biljke lako pristupačnom vodom u zoni aktivne rizosfere tokom perioda vegetacije. Režim navodnjavanja određuje se prema: vlažnosti zemljišta, prema stanju biljaka, najčešće prema kritičnim periodima za vodu, spoljnim promenama ili unutrašnjim fiziološkim pokazateljima.

Osim mnogobrojnih prednosti ovakvog vida navodnjavanja kao što su ušteda vode a samim tim i ušteda energije, je i taj što se može vršiti prehrana kroz sistem i tako stvoriti neophodni uslovi za dobar rod u pogledu veličine i naročito kvaliteta voća.

Za voćnjake i vinograde u ponudi imamo kapajuća creva.

IZDVAJAMO IZ PONUDE

Hidrociklon filter
Filter sa kvarcnim peskom - dupla komora
Reducir MF
Lakat spojnica za LDPE PN4
Izvodnica sa ventilom za kapajuće crevo
T-Reducir spojnica

Kompletnu ponudu možete pronaći u našem katalogu:

+381 65 63 000 63

+381 36 823 110